Workshop Muziek

Muziek, mogelijk de beste uitvinding (in ieder geval één van de) gemaakt door de mensheid. Wie luistert er nu niet naar muziek?

Sommige mensen ervaren muziek zo intens, dat ze er spontaan gelukkig van kunnen worden. Niet iedereen reageert zo fel op muziek, maar desalniettemin kan het luisteren van muziek het gemakkelijker maken om gelukkig te worden. Ten minste, zo gaat het als je open staat voor de effecten. Hoe werkt dat?

Ferguson en Sheldon onderzochten in 2013 of passief luisteren versus actief luisteren naar muziek verschil kon maken in het effect op gelukkig worden. En ja, dat kon het. Mensen die actief naar muziek luisterden, om er gelukkiger van te worden, waren vele malen meer succesvol hierin dan de mensen die niet actief naar de muziek luisterden. Met andere woorden, je kan gelukkig(er) worden van muziek, maar je moet er wel een beetje moeite in steken, je moet actief luisteren naar de stukken.

Duur: 4 uur