Workshop Positieve psychologie

De WHO (2005) beschrijft geestelijke gezondheid als: ‘a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community’.

Dus geestelijke gezondheid is een toestand van welzijn waarin een individu zijn/haar eigen talenten kan verwezenlijken, kan omgaan met de normale moeilijkheden van het leven, op een vruchtbare wijze zijn/haar werk kan doen en in staat is een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Sinds enige tijd is er wat meer aandacht voor wat wel genoemd wordt “Positieve Psychologie”. Carol Ryff (1989) is de voortrekker geweest en bestudeerde vooral het werk van humanistische psychologen op zoek naar de kerndimensies van optimaal functionerende gezonde personen. Zij vond uiteindelijk zes dimensies die een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van een psychologisch gezond leven nl. 1. doelgerichtheid, 2. persoonlijke groei, 3. autonomie, 4. omgevingsbeheersing, 5. zelfacceptatie en 6. positieve relaties.

In deze 2-delige workshop richten we ons op deze dimensies.

Duur: 4 uur per workshop